Torupfonden

Torupfondens formål er i samarbejde med lokalsamfundet at udvikle nye innovative og bæredygtige tiltag i Torup med udgangspunkt i byens eksisterende sociale og kulturelle erfaringer.

Nyheder

Her på siden kommer du til at kunne finde oplysninger om stort og småt og holde dig ajour med Torupfondens aktiviteter.

Årets Landsby 2019

Mangeårigt arbejde for udpræget bæredygtig og social levevis har været med til at sikre Torup prisen som Årets landsby 2019

Torupfonden

Torupfondens formål er i samarbejde med lokalsamfundet at udvikle nye innovative og bæredygtige tiltag i Torup med udgangspunkt i byens eksisterende sociale og kulturelle erfaringer.

Nyheder

Her på siden kommer du til at kunne finde oplysninger om stort og småt og holde dig ajour med Torupfondens aktiviteter.

Årets Landsby 2019

Mangeårigt arbejde for udpræget bæredygtig og social levevis har været med til at sikre Torup prisen som Årets landsby 2019

EXIT CORONA:

EXIT CORONA:

Da vi nu er ved at være igennem corona-krisen, har vi genoptaget informationsmøder omkring...

læs mere
EXIT CORONA:

EXIT CORONA:

Da vi nu er ved at være igennem corona-krisen, har vi genoptaget informationsmøder omkring...

læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde omfatter blandt andet, at overvåge Fondens drift, sikre at Fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og forestå Fondens indsats i lokalområdet.
Læs vedtægt her.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned og yderligere efter behov.

Lisbeth Hansen,
Formand

Ulla Kyhn,
Bestyrelsesmedlem

Peter Plant,
Næstformand

Andreas Herfelt,
Bestyrelsesmedlem

Søren Fritzsche,
Bestyrelsesmedlem

Hanne Kofoed Olsen,
Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Hansen,
Formand

Peter Plant,
Næstformand

Søren Fritzsche,
Bestyrelsesmedlem

Andreas Herfelt,
Bestyrelsesmedlem

Ulla Kyhn,
Bestyrelsesmedlem

Hanne Kofoed Olsen,
Bestyrelsesmedlem

 

 

 

Spørgsmål vedr. fonden rettes til:

Koordinator, Catalina Sommer

Tlf: +45 4280 9614
Mail: mail@torupfonden.dk

Hvideland

– Torups kommende bæredygtige bydel.

Bæredygtighed set fra fire vinkler

Naturmæssig: økologisk drift af jorden, fællesdyrkning af grøntsager, anvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl, rense eget spildevand, producere el

Social: bebyggelsen anlægges med blik for social sammenhængskraft, med masser af fælles jord mellem husene, og på den måde indbyde til samvær og fælles aktiviteter

Økonomisk: efterstræbe at holde leveomkostninger på et rimeligt niveau, så der er tid til spændende eksperimenter og arrangementer

Kulturel: bestræbe sig på at være rummelig og inviterende i sin kultur og således kunne være til glæde og inspiration for andre

Hvidelands historie kort fortalt

2016:
Halsnæs Kommune ønsker at udvide Torup med henblik på at etablere en økoby version. 2.0

2018:
Torup Ting (Torups lokalråd) stifter Torupfonden

2019:
Halsnæs Kommunes Byråd vedtager lokalplan for Hvideland

  1. november overtager Torupfonden formelt Hvidelandsgården

2020:

Juni: Vi starter salg af optioner til A-medlemmer af Foreningen Hvideland og salg af byggegrunde i løbet af sommeren

Byggemodning starter i efteråret eller allersenest foråret 2021

Informationsmøder afholdes i samarbejde med Foreningen Hvideland

www.hvideland.com

Kontakt Foreningen Hvideland

Email: hvidelandsforeningen@gmail.com