Infomøder

Er du interesseret i at høre mere om Økosamfundet Hvidkilde – den nye bæredygtige bydel i landsbyen Torup – så kom til infomøde.

Grundsalg i Hvidkilde

Vi sælger grunde/sokkeludstykninger i Økosamfundet Hvidkilde – den ny, bæredygtige bydel i Torup.

Årets Landsby 2019

Mangeårigt arbejde for udpræget bæredygtig og social levevis har været med til at sikre Torup prisen som Årets landsby 2019

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde omfatter blandt andet, at overvåge Fondens drift, sikre at Fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og forestå Fondens indsats i lokalområdet.

Læs vedtægt her.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned og yderligere efter behov.

Dann Sidenius,
Formand

Lisbeth Hansen,
Bestyrelsesmedlem

Søren Fritzsche,
Bestyrelsesmedlem

Peter Plant,
Bestyrelsesmedlem

Økosamfundet Hvidkilde

Torups kommende bæredygtige bydel

Bæredygtighed set fra fire vinkler

Naturmæssig økologisk drift af jorden, fællesdyrkning af grøntsager, anvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl, rense eget spildevand, producere el.

Social bebyggelsen anlægges med blik for social sammenhængskraft, med masser af fælles jord mellem husene, og på den måde indbyde til samvær og fælles aktiviteter.

Økonomisk efterstræbe at holde leveomkostninger på et rimeligt niveau, så der er tid til spændende eksperimenter og arrangementer.

Kulturel bestræbe sig på at være rummelig og inviterende i sin kultur og således kunne være til glæde og inspiration for andre.

Hvidkildes historie kort fortalt

2016:
Halsnæs Kommune ønsker at udvide Torup med henblik på at etablere en økoby version 2.0

2018:
Torup Ting (Torups lokalråd) stifter Torupfonden
Video indslag om Økosamfundet Dyssekilde: Byen med mening i fra TV2 Lorry

2019:
Halsnæs Kommunes Byråd vedtager lokalplan for Hvideland
November: Den 15. november overtager Torupfonden formelt Hvidelandsgården

2020:
August: De første hvidelændere flytter ind i stuehuset, hvor der arbejdes på at indrette fælleshus til de kommende beboere på Hvideland

2021:
April: Vi starter byggemodning
Maj: Første spadestik i Hvideland den 19. maj
Informationsmøder afholdes i samarbejde med Foreningen Hvideland

2022:
De første ti husbyggerier er i gang
November: Indvielse af rensningsanlægget

2023:
Hvideland ændrer navn til Økosamfundet Hvidkilde

www.hvideland.com

Kontakt Grundejerforeningen Hvidelandsgården

E-mail: gfhvideland@gmail.com