Nyhedsbrev – juli 2023

juli 2023

Torupfonden og Økosamfundet Hvidkilde

Etape 1 går i gang

I disse år fokuserer Torupfonden på Økosamfundet Hvidkilde… og det kræver en gedigen indsats og gode viljer fra alle parter. Det har vi.

I Økosamfundet Hvidkilde er vi godt i gang med Etape 1 – og hvad dertil hører af fælles anlæg: varme, regnvand og rensningsanlæg. Alt dette vil vi gerne dokumentere: duer det faktisk i praksis? Det stoler vi på, at det gør, men vi vil gerne vide det. Helt til bunds. Her samarbejder vi bl.a. med Halsnæs Forsyning.

Samtidigt er vi i gang med at finde partnere til de videre byggerier. Flere kontakter ser lovende ud – selv i det lidt træge ejendomsmarked som pt. er præget af forsigtighed.

Hvideland ændrer navn til Økosamfundet Hvidkilde

I løbet af maj 2023 har Hvideland ændret navn til Økosamfundet Hvidkilde.
Læs her om navneskiftet.

Vil du vide mere om Torupfondens brede sigte og engagement læs mere på: Vedtægt for Torupfonden.