Infomøder i Økosamfundet Hvidkilde

oktober 2023

Er du nysgerrig på bæredygtige bofællesskaber?

Så kom til informationsmøde om Økosamfundet Hvidkilde – et bæredygtigt fællesskab i Torup.

På mødet vil I møde repræsentanter fra Torupfonden som sælger grundene og nogle af jeres måske kommende naboer.
I vil høre mere om mulighederne for at købe sig ind i et rækkehusmiljø, dobbelthuse og trippelhuse samt høre om vores fælles forsyningsløsninger og visioner for fællesskabet.
Se hvilke grunde der pr. okt. 2022 er til salg.

Infomøde afholdes på Hvidelands gården, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested.

Juli 2023 – Torsdag d. 27 kl. 19:00 -21:00 (Man er velkommen til at komme kl. 18:00 og spise med)

August 2023 – Søndag d. 13 kl. 10:00 -12:00

September 2023 – Søndag d. 10 kl. 10:00-12:00

Oktober 2023 – Søndag d. 8 kl. 10:00-12:00

November 2023 – Søndag d. 12 kl. 10:00-12:00

December 2023 – Lørdag d. 16 kl. 10:00-12:00

Kontakt Ulla Kyhn for tilmelding via telefon +45 23709212 eller e-mail ullakyhn@gmail.com

 

Følg med her eller på Økosamfundet Hvidkildes Facebook-side for orientering om nye møder og aktiviteter. De første ca. 15 familier har købt en grund, og de første 6 husbyggerier er i fuld gang.
Stuehuset på Hvidelandsgården er renoveret og fungerer som fælleshus med køkken og mødelokaler. Der holdes løbende arbejdsdage for medlemmer og venner af projektet.

Læs mere på www.hvideland.com