Infomøder på Hvideland

juli 2022

Er I nysgerrige på nye bæredygtige bofællesskaber?

Så kom til informationsmøde om det bæredygtige fællesskab Hvideland i Torup, Halsnæs kommune.

Infomødet afholdes på Hvidelandsgården i stuehuset:
Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested søndag d. 14. august 2022 fra kl. 10-12.

Tilmelding til torupfonden@gmail.com.

På mødet vil I møde repræsentanter fra Torupfonden som sælger grundene og nogle af jeres måske kommende naboer.
I vil høre mere om mulighederne for at købe sig ind i et rækkehusmiljø, dobbelthuse og trippelhuse samt høre om vores fælles forsyningsløsninger og visioner for fællesskabet. 

Læs mere på www.hvideland.com