Infomøder i Økosamfundet Hvidkilde

 

 

Er du nysgerrig på bæredygtige bofællesskaber?

Så kom til informationsmøde om Økosamfundet Hvidkilde – et bæredygtigt fællesskab i Torup.

På mødet vil I møde repræsentanter fra Torupfonden som sælger grundene og nogle af jeres måske kommende naboer.
I vil høre mere om mulighederne for at købe sig ind i et rækkehusmiljø, dobbelthuse og trippelhuse samt høre om vores fælles forsyningsløsninger og visioner for fællesskabet.
Se hvilke grunde der pr. okt. 2022 er til salg.

Infomøde afholdes på:
Hvidelands gården, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested

Februar 2024 – Søndag d. 11 kl. 10:00-12:00

Marts 2024 – Lørdag d. 9 kl. 10:00-12:00

April 2024 – Søndag d. 14 kl. 10:00-12:00

Maj 2024 – Søndag d. 12 kl. 10:00-12:00

Kontakt Ulla Kyhn for tilmelding via telefon +45 23709212 eller e-mail ullakyhn@gmail.com

Følg med her eller på Økosamfundet Hvidkildes Facebook-side for orientering om nye møder og aktiviteter. De første ca. 15 familier har købt en grund, og de første 6 husbyggerier er i fuld gang.
Stuehuset på Hvidelandsgården er renoveret og fungerer som fælleshus med køkken og mødelokaler. Der holdes løbende arbejdsdage for medlemmer og venner af projektet.

Læs mere på www.hvideland.com

 

 

 

Nyhedsbrev – juli 2023

Torupfonden og Økosamfundet Hvidkilde

Etape 1 går i gang

I disse år fokuserer Torupfonden på Økosamfundet Hvidkilde… og det kræver en gedigen indsats og gode viljer fra alle parter. Det har vi.

I Økosamfundet Hvidkilde er vi godt i gang med Etape 1 – og hvad dertil hører af fælles anlæg: varme, regnvand og rensningsanlæg. Alt dette vil vi gerne dokumentere: duer det faktisk i praksis? Det stoler vi på, at det gør, men vi vil gerne vide det. Helt til bunds. Her samarbejder vi bl.a. med Halsnæs Forsyning.

Samtidigt er vi i gang med at finde partnere til de videre byggerier. Flere kontakter ser lovende ud – selv i det lidt træge ejendomsmarked som pt. er præget af forsigtighed.

Hvideland ændrer navn til Økosamfundet Hvidkilde

I løbet af maj 2023 har Hvideland ændret navn til Økosamfundet Hvidkilde.
Læs her om navneskiftet.

Vil du vide mere om Torupfondens brede sigte og engagement læs mere på: Vedtægt for Torupfonden.