Nyhedsbrev – september 2021

Der er gået alt for lang tid siden sidste nyhedsbrev

Men det er IKKE fordi projektet med etablering af det bæredygtige bofællesskab på Hvidelandsgården er gået i stå – tværtimod.

Vi har haft så travlt, at det med lige at få meldt ud til omverdenen, hvad vi har gang i, er blevet væk i skyndingen.

 

 

Nedsætning af regnvandstank. Regnvandet vil blive genbrugt til toiletskyl.

Her kommer så et hurtigt resumé:

Januar – marts

Planlægning og projektering sammen med vores rådgiver, Barslund, og deres partner på projektet, Rambøll

April

Salg af de første 8 grunde og genoptagelse af info-møder efter covid-19 pausen

Maj

Start af byggemodning – fossilfri byggeplads med biobrændsel og el-maskiner, og genbrugsbeton i stedet for ny-opgravet grus

Juni – august

Fortsat byggemodning med udgravninger til kloak, nedgravning af tanke til genbrug af regnvand, detailprojektering af den fælles jordvarmeløsning – Torup Nærvarme – og af spildevandsrensningsanlægget

Afholdelse af månedlige info-møder og salg af de næste 5 grunde

Igangsætning af den første runde af sokkeludstykninger, så de mest ivrige grundkøbere/husbyggere kan komme i gang med deres byggeri inden vinteren

September-oktober

Afslutning af byggemodning med etablering af NÆRvarmeanlæg omkring den kommende ’regnvandssø’ og med teknikrum i den grønne lade, opførelse af rensningsanlæg på landzonejorden

Foreløbig færdiggørelse af veje, stier og P-pladser, rørføringer til el, vand/genbrugsvand, fibernet og varme

Etablering af ’andelsboliggruppe’ til afdækning af interesse, konkrete boligbehov, finansieringsmuligheder m.m.

De første sonderinger omkring mulighederne for etablering af (almennyttige) lejeboliger

 

Foreningen Hvideland

Er nu næsten færdig med den aftalte istandsættelse af stuehuset, som både giver plads til to familier, et gæsteværelse og fællesrum/-køkken for foreningens medlemmer

Der har været afholdt et par arbejdsdage med rydning af østlængen m.m.

De første husbyggere er flyttet fra stuehuset og ud i den nyetablerede ’byggelejr’, og en ny familie har overtaget deres plads i stuehuset

Kommende infomøder om Hvidelandsprojektet

Infomøde på Frederiksberg

Onsdag d. 8.september kl. 18-20

Husk at tilmelde til infomøde på Frederiksberg via mail til:

torupfonden@gmail.com (der er plads til max. 25 personer).

Mødet foregår i Fælleskassens lokaler, Bernhard Bangs Allé 27, 2000 Frederiksberg

Infomøde i Torup

Søndag d. 12.september kl. 10-12

Mødet foregår på Hvidelandsgården, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested

Tilmelding er ikke nødvendig til infomøder i Torup.

Alle er velkomne.