Infomøder i Økosamfundet Hvidkilde

 

 

Er du nysgerrig på bæredygtige bofællesskaber?

Så kom til informationsmøde om Økosamfundet Hvidkilde – et bæredygtigt fællesskab i Torup.

På mødet vil I møde repræsentanter fra Torupfonden som sælger grundene og nogle af jeres måske kommende naboer.
I vil høre mere om mulighederne for at købe sig ind i et rækkehusmiljø, dobbelthuse og trippelhuse samt høre om vores fælles forsyningsløsninger og visioner for fællesskabet.
Se hvilke grunde der pr. okt. 2022 er til salg.

Infomøde afholdes på:
Hvidelands gården, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested

Februar 2024 – Søndag d. 11 kl. 10:00-12:00

Marts 2024 – Lørdag d. 9 kl. 10:00-12:00

April 2024 – Søndag d. 14 kl. 10:00-12:00

Maj 2024 – Søndag d. 12 kl. 10:00-12:00

Kontakt Ulla Kyhn for tilmelding via telefon +45 23709212 eller e-mail ullakyhn@gmail.com

Følg med her eller på Økosamfundet Hvidkildes Facebook-side for orientering om nye møder og aktiviteter. De første ca. 15 familier har købt en grund, og de første 6 husbyggerier er i fuld gang.
Stuehuset på Hvidelandsgården er renoveret og fungerer som fælleshus med køkken og mødelokaler. Der holdes løbende arbejdsdage for medlemmer og venner af projektet.

Læs mere på www.hvideland.com

 

 

 

Nyhedsbrev – juli 2023

Torupfonden og Økosamfundet Hvidkilde

Etape 1 går i gang

I disse år fokuserer Torupfonden på Økosamfundet Hvidkilde… og det kræver en gedigen indsats og gode viljer fra alle parter. Det har vi.

I Økosamfundet Hvidkilde er vi godt i gang med Etape 1 – og hvad dertil hører af fælles anlæg: varme, regnvand og rensningsanlæg. Alt dette vil vi gerne dokumentere: duer det faktisk i praksis? Det stoler vi på, at det gør, men vi vil gerne vide det. Helt til bunds. Her samarbejder vi bl.a. med Halsnæs Forsyning.

Samtidigt er vi i gang med at finde partnere til de videre byggerier. Flere kontakter ser lovende ud – selv i det lidt træge ejendomsmarked som pt. er præget af forsigtighed.

Hvideland ændrer navn til Økosamfundet Hvidkilde

I løbet af maj 2023 har Hvideland ændret navn til Økosamfundet Hvidkilde.
Læs her om navneskiftet.

Vil du vide mere om Torupfondens brede sigte og engagement læs mere på: Vedtægt for Torupfonden.

Nyhedsbrev – januar 2022

Afsked med 2021 – et ’det-gik-alligevel-år’

På trods af corona-restriktioner, materialeprisers himmelflugt og Barslunds konkurs er vi kommet helskindet igennem året!

I januar 2021 var vi så småt i gang med at planlægge byggemodningen med firmaet Barslund som ny hovedentreprenør.

I marts/april kom de første kommunale tilladelser til de konkrete planer på plads og i maj kunne vi sætte gang i landets første fossilfri byggemodning.
Se mere her: Klar til første spadestik i bærdygtig bydel og Barslund Licitationen – Fossilfri byggeplads.

Byggemodningen skred stille og roligt frem i løbet af sommeren og efteråret og der var planlagt afleveringsforretning af byggemodningen af etape 1 d. 30.11.2021.

Udstykning af de første sokkelgrunde kom i gang, de første huse fik byggetilladelser, og alt så ud til at forløbe planmæssigt.

Mandag d. 22. november kom der så besked om, at vores entreprenør, Barslund, var erklæret konkurs. Det har givet nogen usikkerhed og ekstraarbejde, og de endelige konsekvenser er endnu ikke helt afklarede. Men når uheldet nu skulle være ude, skete det på et for os og Hvidelandsprojektet på et relativt heldigt tidspunkt:

  • Ringvejen er blevet færdig (skal først afsluttes/gøres pæn efter byggeperioden)
  • Varme-, regnvands-, spildevands- og brugsvandsledninger er på plads, bortset fra detaljer
  • Der var forberedt til at Radius/el-forsyningen kunne komme i jorden i december – og det arbejde er nu også afsluttet
  • De første huse er nu ved at blive bygget

Vi er nu i gang med at finde nye håndværkere/firmaer til at få afsluttet de resterende delprojekter

I skrivende stund mangler vi et par formelle godkendelser af ansøgninger til kommunen vedr. spildevandsanlæg og regnvandshåndtering. Dem regner vi med at få i hus inden for den næste måneds tid.

Så vi går glade og fortrøstningsfulde ind i 2022, hvor vi blandt andet kan se frem til:

  • Afslutning af 2. udstykningsrunde og gennemførelse af 1-? nye runder
  • Nye indflyttere i den midlertidige ’byggelejr’
  • Færdiggørelse af varme- og spildevandsanlæg
  • Start af grundejerforening, spildevandslaug og varmeselskab
  • Etablering af P-pladser med ladestandere
  • Indflytning i de første nybyggede huse

OG – ikke mindst – indslusning af en masse dejlige tilflyttere i vores dejlige landsby.

Nyhedsbrev – september 2021

Der er gået alt for lang tid siden sidste nyhedsbrev

Men det er IKKE fordi projektet med etablering af det bæredygtige bofællesskab på Hvidelandsgården er gået i stå – tværtimod.

Vi har haft så travlt, at det med lige at få meldt ud til omverdenen, hvad vi har gang i, er blevet væk i skyndingen.

 

 

Nedsætning af regnvandstank. Regnvandet vil blive genbrugt til toiletskyl.

Her kommer så et hurtigt resumé:

Januar – marts

Planlægning og projektering sammen med vores rådgiver, Barslund, og deres partner på projektet, Rambøll

April

Salg af de første 8 grunde og genoptagelse af info-møder efter covid-19 pausen

Maj

Start af byggemodning – fossilfri byggeplads med biobrændsel og el-maskiner, og genbrugsbeton i stedet for ny-opgravet grus

Juni – august

Fortsat byggemodning med udgravninger til kloak, nedgravning af tanke til genbrug af regnvand, detailprojektering af den fælles jordvarmeløsning – Torup Nærvarme – og af spildevandsrensningsanlægget

Afholdelse af månedlige info-møder og salg af de næste 5 grunde

Igangsætning af den første runde af sokkeludstykninger, så de mest ivrige grundkøbere/husbyggere kan komme i gang med deres byggeri inden vinteren

September-oktober

Afslutning af byggemodning med etablering af NÆRvarmeanlæg omkring den kommende ’regnvandssø’ og med teknikrum i den grønne lade, opførelse af rensningsanlæg på landzonejorden

Foreløbig færdiggørelse af veje, stier og P-pladser, rørføringer til el, vand/genbrugsvand, fibernet og varme

Etablering af ’andelsboliggruppe’ til afdækning af interesse, konkrete boligbehov, finansieringsmuligheder m.m.

De første sonderinger omkring mulighederne for etablering af (almennyttige) lejeboliger

 

Foreningen Hvideland

Er nu næsten færdig med den aftalte istandsættelse af stuehuset, som både giver plads til to familier, et gæsteværelse og fællesrum/-køkken for foreningens medlemmer

Der har været afholdt et par arbejdsdage med rydning af østlængen m.m.

De første husbyggere er flyttet fra stuehuset og ud i den nyetablerede ’byggelejr’, og en ny familie har overtaget deres plads i stuehuset

Kommende infomøder om Hvidelandsprojektet

Infomøde på Frederiksberg

Onsdag d. 8.september kl. 18-20

Husk at tilmelde til infomøde på Frederiksberg via mail til:

torupfonden@gmail.com (der er plads til max. 25 personer).

Mødet foregår i Fælleskassens lokaler, Bernhard Bangs Allé 27, 2000 Frederiksberg

Infomøde i Torup

Søndag d. 12.september kl. 10-12

Mødet foregår på Hvidelandsgården, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested

Tilmelding er ikke nødvendig til infomøder i Torup.

Alle er velkomne.