Nyhedsbrev 1

oktober 2018

Torupfonden og Hvideland – så langt er vi kommet

Torups borgere var hurtige til at støtte op om etableringen af den socialøkonomiske fond, så det gik hurtigt med at få skaffet den nødvendige kapital. Faktisk tog det under 5 uger!

Fonden er nu formelt stiftet og godkendt af Erhvervsstyrelsen.

En arbejdsgruppe under Torup Ting har lavet udkast til en lokalplan for den nye bydel og sendt den til kommunen. Vi regner med/håber på, at der vil kunne være en endelig lokalplan klar til vedtagelse på kommunalbestyrelsens møde i februar eller marts 2019. Foreløbig skal vi til møde på rådhuset om vores udkast her midt i september.

Købsaftalen nærmer sig nu den sidste finpudsning mellem vores og sælgers advokat.

Vi har fået tilsagn om 250.000 kr. fra Landdistriktspuljen, så Erhvervsstyrelsen må være enige med os i, at vi har gang i et godt udviklingsprojekt! Pengene skal primært bruges til at ansætte en koordinator (på deltid), som kan stå for kontakt til de kommende tilflyttere. Vi slog kun stillingen op internt i Torup, men fik ikke desto mindre seks kvalificerede ansøgninger. Vi har nu valgt at ansætte Caroline Andersen (som har boet i Torup/Dyssekilde i snart mange år) til jobbet fra 1.9.2018.

Caroline får kontor på Dyssekilde Station, hvor hun vil kunne træffes tirsdag og onsdag fra 10 til 14. Derudover vil hun blive primus motor i forhold til at arrangere infomøder med mere. Det første møde er fastsat til søndag d. 21. oktober, kl. 10 til 14 i Forsamlingshuset. Vi vil der fortælle om mulighederne for boliger og erhverv på Hvideland, og en repræsentant fra ABF (Andelsboligforeningernes repræsentation) vil fortælle om fordele og ulemper ved at bo i en andelsbolig. Vi har allerede en ret omfattende mailingliste til personer, som ønsker at blive holdt orienteret om projektets udvikling, men alle i Torup og omegn er meget velkomne til at reklamere for den nye bydel.

Info-mødet i oktober vil primært være for kommende/interesserede tilflyttere. Der vil senest i januar 2019 blive afholdt et ’Torup-møde’, hvor alle torupborgere vil blive orienteret om Hvidelandsprojektets status og blive bedt om at komme med input til det videre planlægningsarbejde.

I uge 33 har vi haft besøg af TV2 Lorry, som lavede et indslag på 14 minutter om Torups udvikling fra Økosamfundets start i 1990 (hvor de har filmet nogle af de første byggerier) til videreudviklingen med Hvideland. Udsendelsen blev sendt søndag d. 26.8. Den kan genses via linket: https://www.tv2lorry.dk/sondagsmagasinet/et-faellesskab-med-voksevaerk?autoplay=1#player

Den samme udvikling vil Erhvervsstyrelsen også gerne høre mere om, og derfor er vi inviteret til at deltage med et oplæg på deres Landdistrikts konference d. 17. september. – Så vi må sige, at der er ret meget opmærksomhed omkring landsbyen Torup 😉

Hvis I går ind på www.hvideland.com, vil I kunne se, at vi er i fuld gang med at få en hjemmeside op at stå. Den vil løbende blive opdateret, og Caroline vil – med jævne eller ujævne mellemrum – skrive nyhedsbreve, som vil blive sendt ud til alle dem, der måtte ønske at modtage det. På hjemmesiden vil vi også løbende lægge links til steder, som vil kunne inspirere os og de kommende tilflyttere, leverandører af økologisk/bæredygtigt byggeri med mere. Der ligger allerede en del på hjemmesiden – så gå på opdagelse – og giv os et praj, hvis I falder over noget, som vi burde ’linke til’.

Vi vil i løbet af efteråret lave en donorliste med navnene på alle de torupborgere (og foreninger m.m.), som har bidraget med penge til etablering af fonden. Men vi skal først lige skrive rundt til alle de glade givere og sikre os, at de ikke vil have noget imod at få deres navn offentliggjort på listen.

Med glade hilsner

Torupfondens bestyrelse v/ Lisbeth Hansen