Infomøder på Hvideland

Er du nysgerrig på bæredygtige bofællesskaber?

Så kom til årets første informationsmøde om projektet Hvideland – et bæredygtigt fællesskab i Torup.

Infomødet afholdes søndag d. 12 marts 2023 kl 10:00 -12:00 på Hvidelands gården, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested.

Kontakt Ulla Kyhn for tilmelding via e-mail ullakyhn@gmail.com eller telefon +45 23709212.

På mødet vil I møde repræsentanter fra Torupfonden som sælger grundene og nogle af jeres måske kommende naboer.
I vil høre mere om mulighederne for at købe sig ind i et rækkehusmiljø, dobbelthuse og trippelhuse samt høre om vores fælles forsyningsløsninger og visioner for fællesskabet. 
Se hvilke grunde der pr. okt. 2022 er til salg.

Følg med her eller på Hvidelands Facebookside for orientering om nye møder og aktiviteter. De første ca. 15 familier har købt en grund, og de første 6 husbyggerier er i fuld gang.
Stuehuset på Hvidelandsgården er renoveret og fungerer som fælleshus med køkken og mødelokaler. Der holdes løbende arbejdsdage for medlemmer og venner af projektet.

Læs mere på www.hvideland.com