Infomøder i Økosamfundet Hvidkilde

Er du nysgerrig på bæredygtige bofællesskaber?

Så kom til informationsmøde om Økosamfundet Hvidkilde – et bæredygtigt fællesskab i Torup.

På mødet vil I møde repræsentanter fra Torupfonden som sælger grundene og nogle af jeres måske kommende naboer.
I vil høre mere om mulighederne for at købe sig ind i et rækkehusmiljø, dobbelthuse og trippelhuse samt høre om vores fælles forsyningsløsninger og visioner for fællesskabet.
Se hvilke grunde der pr. okt. 2022 er til salg.

Infomøde afholdes på Hvidelands gården, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested.

Juli 2023 – Torsdag d. 27 kl. 19:00 -21:00 (Man er velkommen til at komme kl. 18:00 og spise med)

August 2023 – Søndag d. 13 kl. 10:00 -12:00

September 2023 – Søndag d. 10 kl. 10:00-12:00

Oktober 2023 – Søndag d. 8 kl. 10:00-12:00

November 2023 – Søndag d. 12 kl. 10:00-12:00

December 2023 – Lørdag d. 16 kl. 10:00-12:00

Kontakt Ulla Kyhn for tilmelding via telefon +45 23709212 eller e-mail ullakyhn@gmail.com

 

Følg med her eller på Økosamfundet Hvidkildes Facebook-side for orientering om nye møder og aktiviteter. De første ca. 15 familier har købt en grund, og de første 6 husbyggerier er i fuld gang.
Stuehuset på Hvidelandsgården er renoveret og fungerer som fælleshus med køkken og mødelokaler. Der holdes løbende arbejdsdage for medlemmer og venner af projektet.

Læs mere på www.hvideland.com

Nyhedsbrev – juli 2023

Torupfonden og Økosamfundet Hvidkilde

Etape 1 går i gang

I disse år fokuserer Torupfonden på Økosamfundet Hvidkilde… og det kræver en gedigen indsats og gode viljer fra alle parter. Det har vi.

I Økosamfundet Hvidkilde er vi godt i gang med Etape 1 – og hvad dertil hører af fælles anlæg: varme, regnvand og rensningsanlæg. Alt dette vil vi gerne dokumentere: duer det faktisk i praksis? Det stoler vi på, at det gør, men vi vil gerne vide det. Helt til bunds. Her samarbejder vi bl.a. med Halsnæs Forsyning.

Samtidigt er vi i gang med at finde partnere til de videre byggerier. Flere kontakter ser lovende ud – selv i det lidt træge ejendomsmarked som pt. er præget af forsigtighed.

Hvideland ændrer navn til Økosamfundet Hvidkilde

I løbet af maj 2023 har Hvideland ændret navn til Økosamfundet Hvidkilde.
Læs her om navneskiftet.

Vil du vide mere om Torupfondens brede sigte og engagement læs mere på: Vedtægt for Torupfonden.