Nyhedsbrev 4

december 2019

Der er gået alt for lang tid siden seneste nyhedsbrev, så denne udgave bliver lang og omfattende. Kæmp dig alligevel igennem den lange tekst – der er sket så mange spændende ting, som det er værd at læse om.

Siden sidst

Efter en hektisk indsats i januar og februar blev Foreningen Hvideland stiftet i d. 3. marts 2019. Foreningen har to typer af medlemskab: A-medlemmer er de mennesker, som allerede har besluttet, at de vil bygge og bo i bofællesskabet Hvideland. I-medlemmer er de mennesker, som enter overvejer/lige vil se tiden an før et A-medlemskab – eller bare synes, at de vil støtte op om bofællesskabets start.

Du kan på foreningens hjemmeside se vedtægt, værdigrundlag, nyhedsbreve m.m.: www.hvideland.com

Det var også i februar, at der blev underskrevet betinget købsaftale på Hvidelandsgården og de 5,6 ha landbrugsjord.

Ny projektkoordinator

Efter 8 måneders hektisk og engageret indsats måtte vi sige farvel til projektkoordinator Caroline Andersen. Stor tak til Caroline for en kæmpeindsats i forbindelse med opstarten af sekretariat og afholdelse af en lang række møder om og for Hvideland. Catalina Sommer (som har boet i Torup/Dyssekilde siden 1992) overtog jobbet fra 1.6.2019.
Catalina har kontor på Dyssekilde Station, hvor hun vil kunne træffes efter aftale (mob: 4280 9614).

Valg af rådgivere vedr. byggemodning

I foråret skulle fonden vælge hvilket rådgivningsfirma, der skal forestå planlægning af byggemodningen på Hvidlandsgårdens jorder. Efter at have nærlæst tilbud og holdt møder med de tre firmaer, der meldte deres interesse for projektet, faldt det endelig valg på Schønherr. Schønherr har sammensat et tværfagligt team, der skal løse opgaven. Schønherr leverer totalrådgivning, planlægning og landskabsarkitektur, Orbicon leverer ingeniørrådgivning og arkitekterne Rolvung og Brøndsted bidrager med bebyggelsesplan m.v.. Alle tre firmaer har spidskompetencer indenfor bæredygtig byudvikling, bæredygtig bebyggelse og forsyning, klimatilpasning samt beplantningsdesign og strategi. Der har i perioden august – oktober været arbejdet med udformning af bebyggelsesplan, placering af veje og stier med meget mere, og der vil i løbet af den kommende måned foreligge den endelige bebyggelsesplan, som vi i fonden kan begynde at sælge grunde fra.


Torup-stenen, som vil kunne ses på Nationalmuseets udstilling fra d. 30. april 2020

Sikken et efterår!

Mandag d. 9.9.19 blev Torup kåret til Årets Landsby.
Fra komitéens pressemeddelelse vil vi lige stolt citere et lille udpluk:

Årets tema 2019

Hvert år uddeles prisen Årets Landsby inden for et selvstændigt tema. Årets tema er Den bæredygtige landsby, og bedømmelseskomitéen har lagt vægt på, om landsbyen har udviklet sig i en bæredygtig retning, hvor fire dimensioner er afgørende:

  • Natur og fysiske forhold, f.eks. klima, miljø, energi og genbrug
  • Social, her tænkes på integration, generationer på tværs, børn, unge og ældre
  • Økonomiske løsninger, som bygger på egne kræfter i fællesskabet
  • Kulturel. Traditioner og vaner som underbygger Den Bæredygtige Landsby

Det var et stærkt felt af de nominerede landsbyer, men landsbyen Torup var en sikker vinder i forhold til temaet Den Bæredygtige Landsby, fortæller formanden for bedømmelseskomitéen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter.
I år har bedømmelseskomitéen kigget efter bæredygtighed på flere niveauer – miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk. Og intet sted har vi set det så smukt eksemplificeret som i landsbyen Torup, forklarer han og uddyber: Landsbyen Torup formår at bygge bro mellem fortidens og fremtidens landsbysamfund. Helt konkret eksemplificeret i den nye bydel, der skal vise vejen for det bæredygtige liv på landet. Torup er et foregangseksempel på, hvordan landsbyer over hele landet kan fremtidssikre sig selv.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.
Det har været fantastisk at se, hvor meget man kan opnå med lokalt engagement. Vi vil gerne understøtte en bæredygtig udvikling i både by og land, og Torup er et godt eksempel på, hvordan man skaber en lokal, bæredygtig frontløber, siger næstformand i Forenet Kredit og medlem af bedømmelseskomitéen,
Michael Demsitz

Se mere her:
https://www.landdistrikterne.dk/pressemeddelelser/torup-er-aarets-landsby-2019/

I Torupfonden er vi yderst glade og tilfredse med, at vi nu kan tilbyde byggegrunde i ’Årets Landsby’. Udnævnelsen blev d. 29. september fejret med en stor fest for hele landsbyen – også med deltagelse af nogle af de kommende Hvidelændere.

Lokalplanen for Hvideland

blev vedtaget af et enstemmigt Halsnæs Byråd d. 12.9.2019 – og det med meget positive kommentarer fra begge sider af det politiske spekter.

Se mere her: http://halsnaesbyraad.tv/ pkt 352, ca halvvejs: Vedtagelse af Lokalplan for Hvideland

Selve lokalplanen kan du finde her

Arkæologisk forundersøgelse + opfølgende udgravninger

Nordsjællands Museum lavede i september arkæologiske forundersøgelser på markerne i den kommende byzone.

Formålet med undersøgelsen var at lokalisere og kortlægge eventuelle levn fra fortiden. Det viste sig, at der virkelig var noget både at komme og at grave efter, og det gik arkæologerne så i gang med i løbet af oktober. Der blev blandt meget andet fundet to ankelringe, potteskår og urnegravplads.

På Torup Tings borgermøde d. 6.2.2020 kl. 19.30 vil Tim Grønnegaard fra Nordsjællands Museum komme og fortælle om de fine fund.

Udgravningerne er afsluttet i november, så undersøgelsen kommer ikke til at påvirke byggemodningen, som forventes at starte i foråret 2020.

Nu ejer Torupfonden Hvidelandsgården

Efter vedtagelsen af lokalplanen kunne vi (læs advokater og landmåler) komme i gang med den endelige udmatrikulering og tinglysning af skøde. Det er efterhånden 3 år siden, at man begyndte at tale om en udvidelse af Torup. Den 15.11.2019 faldt tingene endeligt på plads, sådan at fonden fra den dato står som formel ejer af gården.
Sælger, Ole P. Olsen, bliver foreløbigt boende på gården frem til 1.5.2020.

Salg af byggegrunde

Med lokalplan og skøde på plads kan vi – så snart bebyggelsesplanen er endelig – begynde at sælge byggegrunde. Grundene vil blive udbudt i ’klynger’, sådan at der kan laves en fornuftig, etapevis byggemodning – og sådan at de første beboere ikke kommer til at bo på en byggeplads i årtier! Vi har ikke helt opgivet håbet om at sælge de første grunde/optioner i december 2019, og regner med senest at starte salget i begyndelsen af januar 2020.

Pixi-udgaven af grundsalgsvilkårene får du her:

Vil du bygge og bo i Hvideland, Torup?

Hvideland bliver et fællesskab med fokus på bæredygtigt byggeri, delvis økologisk selvforsyning og ansvarlig omgang med planetens ressourcer.
Jorden mellem husene er fælles, men du kan eje din egen bolig og den jord, som den er bygget på.
Du køber byggegrunden af Torupfonden og står så selv – gerne sammen med andre – for opførelsen af dit hus. Prisen på huset afhænger helt af hvad du vælger, så det kan vi ikke sige noget om.

Hva’ koster det?

Når du køber byggegrund i Hvideland, køber du dig samtidig ind i den fælles jord mellem husene og den tilknyttede landbrugsjord.
Din andel af dette koster et engangsbeløb på 50.000 kr.
Prisen for din sokkeludstykkede grund er frem til 1. juni 2020 fastsat til 3.500 kr. + moms = 4.375 kr. pr. boligm 2 .

Priseksempler:

Derudover vil der komme sædvanlige tilslutningsbidrag til vandværk og evt. elselskab.

Flere arbejdsgrupper er i gang med at undersøge muligheder og priser for langtidsholdbare, CO 2 – neutrale og bæredygtige fælles varme- og energiløsninger.

Der satses på at få etableret kollektive løsninger med tilslutningspligt. Det betyder, at etableringen måske kan blive noget dyrere end fx markedets billigste luft-varmepumpe. Men til gengæld vil løsningerne blive bedre og de langsigtede driftsudgifter bliver væsentligt mindre.

Med brug af regnvand til tøjvask og toiletskyl kommer du til at spare på vandregningen. Med eget rensningsanlæg kan vandafledningsprisen blive mere end halveret. Med 5 minutters gang til stationen kan du måske undvære din egen bil – og i stedet indgå i Torups kommende (el-
baserede) delebils- og delecykelordning.

Den næsten færdige plan for bebyggelsen

Den endelige bebyggelsesplan vil blive forelagt på medlemsmødet d. 8. december kl. 12-17.30 i Torup Forsamlingshus.

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til mødet.

Med venlig hilsen
Torupfonden