Nyhedsbrev 3

januar 2019

Kære læser

1. Status lokalplan/køb af gården

Vi har netop fået at vide, at kommunen formentlig ikke kan nå at behandle det stort set færdige udkast til lokalplan på mødet i januar, men først på mødet i marts. Dette skulle stadig være tidligt nok i forhold til at få lokalplanen vedtaget inden sommerferie, men der må nu siges at have sneget sig en lille usikkerhed ind her.

Vedrørende køb af gården er vi nu nået til at have alle dokumenter klar til underskrift – og vi satser på at nå frem til en lille festlig ceremoni omkring underskrivelsen inden jul – og i hvert fald inden nytår.

 

2. Nyt fra arbejdsgrupper

Hvidelandsforeningen Arbejdsgruppen vedr. etablering af en Hvidelandsforening med vedtægter m.v. er så småt kommet i gang her før jul. Vi har en ambition om at kunne præsentere et første udkast til en foreningsvedtægt på mødet d. 20.1. Vi har møde med advokat om udformningen i uge 2, og vi håber at kunne sende et udkast ud til alle i ugen før mødet. Hvis alt går vel, vil vi så i fællesskab kunne fastlægge en dato for en stiftende generalforsamling – og derefter vil der så være mulighed for helt formelt at melde sig ind i projektet.

Økonomigruppens fokus vil i den kommende tid være at forsøge at finde frem til grundpris, så alle har en cirkapris at forholde sig til den 20.januar, når der er Hvidelandsmøde igen. Ligeledes drøfter gruppen muligheden for at overgå til at blive økonomigruppen i Hvidelandsforeningen, når den er etableret og godkendt. Etablering af CVR nummer har også været et emne.

Byggematerialer arbejdsgruppen – er etableret

Energi- og teknologi arbejdsgruppen – er godt i gang og vil komme med et oplæg til drøftelse d.20.1 bl.a. indeholdende en ide om at arrangere en energi/bæredygtigheds messe.

Kommunikationsgruppe – skal gerne etableres på det kommende Hvidelandsmøde ift. at få defineret hvordan kommunikationen skal foregår i Hvidelandsbeboergruppen. (googledoks, facebook, hjemmesiden mv.?)

De grønne udearealer(arkitektoniske) arbejdsgruppe – er etableret og mødes efter nytår, inden d.20.1.

Hvidelandsmødernes planlægningsgruppe mødes og får sammensat program som gerne skal indeholde muligheder for at lære noget nyt, skabe fællesskab og komme videre med fodarbejdet i arbejdsgrupperne.

Interessegruppe for byggeri af domer – Kristian har kontakt til Kari

Interessegruppe for byggeri af småhuse – gruppen er i proces med at afdække området.

Interessegruppe ift. børneliv – er undervejs

Interessegruppe ift. singleliv/fælles interesser – er også undervejs

 

3. 20. januar Hvidelandsmøde kl.10-16 i Torup Forsamlingshus.

Fokus på dette Hvidelandsmøde vil være arbejdsgruppernes bidrag samt oplæg fra Hjortshøj.

Husk tilmelding til mødet på info@hvideland.dk senest d.16.1.

 

4. Synlighed og PR

Vi arbejder løbende på, at få budskabet om vores kommende Hvidelandsbydel til at sprede sig, så vi får en masse interesserede tilflyttere med i opstartsprocessen, så tidligt som muligt.

Send derfor gerne dette nyhedsbrev videre ud i dit netværk. TAK.

 

5. Fælles udflugt for kommende Hvidelændere til Munksøgård og Permatopia d.2.februar.

Se vedhæftede.

 

God jul og godt nytår til alle.

 

De bedste hilsner

Formand for Torupfonden, Lisbeth Hansen