Nyhedsbrev 2

november 2018

Okt./nov. 2018

Kære modtager af nyhedsbrevet,

1. Fantastisk første infomøde for interesserede i den nye bydel i Torup, Hvideland. 70 mennesker var mødt op med nysgerrige spørgsmål, højt aktivitetsniveau og gode snakke omkring bordene. Vi fik nedsat tre arbejdsgrupper – en organiserings/økonomigruppe, en planlægning af kommende Hvidelandsmøder-gruppe og sandsynligvis en grøn/landskabs-og arkitekturgruppe. Vi afholder de første møder i arbejdsgrupperne i løbet af de næste to uger, så håber vi at der bliver input fra de tre arbejdsgrupper til det kommende møde for Hvidelændere d.25.nov.

2. Lokalplanssamarbejdet går derudaf og det ser ud som om at Hvidelandsområdet kan blive processet internt i kommunen samt blive endeligt godkendt i løbet af forsommeren.

3. Søndag d. 25. november afholder vi igen møde for kommende tilflyttere til den nye Hvidelands-bydel.

Dagsorden ligger ikke fast endnu, men den kommer sandsynligvis til at indeholde en gåtur til Hvidelandsområdet samt tid til arbejde mere i de forskellige arbejdsgrupper herunder også de forskellige bo-grupper. Dagsorden kommer ud i uge 46. Tilmelding til mødet d.25.nov. kl.10-14 – på info@hvideland.dk senest d.20.nov.

4. Vi er så småt i gang med de første overvejelser omkring byggemodning – rørføringer, placeringer af rense- og regnvandsanlæg, veje og stier.

5. Torupfonden holder mere detaljerede møder med rådgivere vedrørende finansiering, andelsforeninger, indskud m.m.

 

De bedste hilsner

Formand for Torupfonden, Lisbeth Hansen