Køb en option!!!

10. juni 2020

Endelig købsoption 01062020

BILAGSSAMLING_ bilag 1 til 10_option_cs

Kontaktoplysninger vedr. køb af option og grund:

Torupfonden
v/ Catalina Sommer
Mobil: 4280 9614
Mail: torupfonden@gmail.com

Foreningen Hvideland
v/ Peter Østergaard Sørensen
Mobil: 29890813
Mail: hvidelandsforeningen@gmail.com

EXIT CORONA:

EXIT CORONA:

Da vi nu er ved at være igennem corona-krisen, har vi genoptaget informationsmøder omkring...

læs mere